Xử lý nghiêm khắc đối với hành vi thuốc chó, trộm chó theo pháp luật

Cử tri lo ngại trước nạn thuốc chó, trộm chó nuôi hiện nay và đề nghị Nhà nước có quy định xử lý nghiêm khắc hơn đối với hành vi thuốc chó, trộm chó. Cử tri cho rằng những vụ xô sát xảy ra từ…

Xử phạt trộm chó: nhiều tính tiết tăng nặng đáng chú ý!

Nhiều người đặt câu hỏi vì đâu lại xảy ra cuộc chiến không khoan nhượng giữa những người nuôi chó, cộng đồng với những kẻ trộm chó? Tại sao những người dân khi bắt được trộm chó thì hay hành hung, tự xử và hả…

Quy định pháp luật xử lý trộm chó

Hành vi trộm chó sẽ bị xử lý theo trường hợp “trộm cắp tài sản”. Nếu trường hợp vi phạm lần đầu, tài sản trộm được không cao sẽ xử phạt hành chính, nếu nặng, vi phạm nhiều lần số tài sản trộm cắp được…