Chó ho liên tục là bệnh gì ?

1. Nhiễm khuẩn Thân nhiệt 40,6 – 41,1oC – mắt và mũi chảy ra nhiều dịch màu vàng – ho – ỉa chảy – viêm amidan (không nghiêm trọng như ở viêm gan) – mắt đỏ – bỏ ăn – nôn – đệm gan chân…