Kỹ thuật nuôi chó cái sinh sản

1. Chọn giống chó cái Chọn lọc theo phương pháp nghiên cứu họ phả, nghĩa là chọn chó bố mẹ làm giống phải tốt, đạt các tiêu chuẩn thể chất, ngoại hình theo ý muốn của người nuôi. Muốn có chó đạt các chỉ tiêu…

Cách chọn chuồng – làm chuồng nuôi chó thịt thương phẩm

Hiện nay nhiều nông dân làm giàu nhờ nuôi chó cảnh và chó thương phẩm. Để thành công việc chọn lựa chuồng nuôi chó và kỹ thuật chăm sóc rất quan trọng sẽ giúp bạn thành công. Cách chọn chuồng nuôi chó Trên thực tế,…