Tìm hiểu chu kỳ kinh nguyệt của loài chó để phục vụ nuôi chó đàn

Khi chó được từ 9 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi, chu kỳ kinh nguyệt sẽ bắt đầu xuất hiện hai lần mỗi năm. Ở loài chó, chu kỳ kinh nguyệt không bao giờ bị mất đi theo tuổi già. Mà nó thay đổi theo…