Kỹ thuật nuôi chó cái sinh sản

1. Chọn giống chó cái Chọn lọc theo phương pháp nghiên cứu họ phả, nghĩa là chọn chó bố mẹ làm giống phải tốt, đạt các tiêu chuẩn thể chất, ngoại hình theo ý muốn của người nuôi. Muốn có chó đạt các chỉ tiêu…