Cách nuôi chó thịt: Nghiên cứu hệ phả

Nhằm tìm ra nguồn gốc giống, ta sẽ nắm được bố và mẹ phẩm chất tốt hay xấu, thuộc giống gì, có đạt mục đích sử dụng theo hướng nào ? Chọn lọc theo chỉ số chọn lọc Chọn lọc đực giống theo các chỉ…

Kỹ thuật nuôi chó đực giống

Nếu chăn nuôi đúng phương pháp, cho chó đực phối giống đúng khoa học, thì một chó đực một năm có thể cho nhảy được 12 – 15 chó cái (thường lần nhảy trước và lần nhảy sau cách nhau 7 – 10 ngày). Nếu…