Nuôi chó non bằng sữa chó cái

Chó con mới sinh ra phải được bú sữa đầu vì trong sữa đầu có nhiều kháng thể giúp chó con chống đỡ bệnh tật. Lúc này chó con bắt đầu chịu đựng điều kiện sống khác với trong bụng mẹ như nhiệt độ, ẩm…

Tìm hiểu chu kỳ kinh nguyệt của loài chó để phục vụ nuôi chó đàn

Khi chó được từ 9 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi, chu kỳ kinh nguyệt sẽ bắt đầu xuất hiện hai lần mỗi năm. Ở loài chó, chu kỳ kinh nguyệt không bao giờ bị mất đi theo tuổi già. Mà nó thay đổi theo…