Thịt chó – một phần của văn hóa ẩm thực thế giới

Hiện nay, đối với một số nền văn hóa, thịt chó được coi là một phần của văn hóa ẩm thực hàng ngày, thậm chí đã trở thành một món đặc sản như ở nhiều vùng tại Việt Nam. Nhưng đối với một số nước…