Dự án Nuôi chó lấy thịt

Chúng tôi – những người xây dựng trang blog Nuoicholaythit.com với mong muốn góp phần phổ biến kiến thức Nuôi chó thịt thương phẩm. Hi vọng sẽ có nhiều trang trại nuôi chó thịt, là nguồn cung cho thị trường, góp phần giảm nạn trộm chó.

Để lại Email để nhận thông tin cập nhật mới từ Blog

 

Facebook Comments